Dotace z Ministerstva kultury za rok 2016

Ministerstvo kultury se v roce 2016 finančně spolupodílelo na obnově dalších okenních výplní zámku

Dotace z Ministerstva kultury za rok 2015

Ministerstvo kultury v roce 2015 přispělo na restaurování a truhlářské práce na vratech západního průčelí zámku

Dotace z Ministerstva kultury za rok 2014

Ministerstvo kultury v roce 2014 přispělo na výrobu nových vrat východního průčelí zámku

Děkujeme