Historie

Zámek Uhřice je poprvé zmíněn jako statek a pravděpodobně tvrz ve 14. století. Konrétně jistý vladyka Vrš z Uhřic z roku 1355. K dalším majitelům patřil Jakup z Dřínova a později, roku 1437, jeho bratr Jan z Dřínova. Roku 1499 předali Dřínovští Uhřice Janovi Miňovskému ze Zazník na Mouřinově. Miňovští dle SHP M. Plačka vystavěli na místě pravděpodobné původní tvrze palác o rozloze 30 x 13 metrů, který již měl více reprezentativní charakter než obranný. Roku 1610 se stávají majiteli bratři Jindřich, Hynek a Zdeněk Žalkovští z Žalkovic, po bělohorském konfliktu je jim majetek zkonfiskován a přebírá jej olomoucký probošt (později biskup) Jan Arnošt Platejs z Platenštejna. Hoffmann z Grünbüchlu, který panství koupil roku 1655, nechal tehdy již zámek Uhřice znovu vystavět – po třicetileté válce totiž z Uhřic zůstaly údajně pouze 3 chalupy. Roku 1703 byly Uhřice přiděleny Zuzaně Terezii Gellhorn. Posledních, nejvýznamnějších přestaveb se dočkal Zámek Uhřice za majitele Michala Chorynského roku 1764. V 18. století vlastnili zámek Daunové a od počátku 19. století do roku 1945 Friedrichstalové. Po válce sloužil zámek místnímu MNV a školským účelům až do roku 2003, kdy byl odkoupen Josefem Paulem Jarkou.

Zdroj: http://www.castles.cz/zamek-uhrice/